PowerShell PingProbe script

Onderstaand een een eenvoudig PowerShell script om m.b.v. het PING commandp te controleren of een host nog online. De resultaten worden samen met een datumcode weggeschreven naar een logbestand.

# ********************************************************************
# Scriptnaam: PINGPROBE.PS1
# Geschreven_door: Tim van Kooten Niekerk
# Versie: 200910211650
# Info: Script stuurt een ping naar een gespecificeerd IP-adress en
# Info: schrijft resultaat weg in een gespecificeerd LOG-bestand.
# ********************************************************************

# Constanten en andere string waarden...
[string]$sIPAddress1 = "[IP-ADRESS-OR-HOSTNAME]"
[string]$vOutputTXTFile = "C:PingLog.txt"
[string]$sCommandLine1 = "ping " + $sIPAddress1 + " -n 1 | select-string -Pattern `"Reply`""
[string]$sDateTime = Get-Date -f o

$vResult1 = Invoke-Expression $sCommandLine1
if ($vResult1.LineNumber -gt 0) {
[bool]$bIsPingable = $True
[string]$sComment1 = $vResult1.line
} else {
[bool]$bIsPingable = $False
[string]$sComment1 = "No Reply..."
}

# Stel samen en voer resultaat uit naar bestand...
$sDateTime + ";" + $bIsPingable + ";" + $sComment1 | Out-File -Append -Filepath $vOutputTXTFile