GNU/Linux basic VI commands

Text edit

a[text toevoegen na] i[text toevoegen voor] o[text onder toevoegen] O[text boven toevoegen] R[text overschrijven]

Text delete

d[getal+richting verwijderen] d$[verwijder text tot einde regel] dd[verwijder hele regel] x[verwijder huidig character] X[verwijder vorig character] J[koppel de huidige en de volgende regel aan elkaar]

Copy / Paste

y[getal+richting naar buffer kopieren] yw[woord naar buffer kopieren] p[plaats buffer na] P[plaats buffer voor]

Other

u[ongedaan maken] ~[hoofdletters/kleine letters]

File management

:wq[bestand opslaan en afsluiten :w[bestand opslaan] :q[afsluiten] :q![geforceerd afsluiten zonder opslaan]