MSSQL Read output SP in temptable

De onderstaande gegevens plaatst de gegevens uit een stored procedure in een tijdelijke tabel. Deze specifieke uitwerking plaatst de output van sp_who2 in een tijdelijke tabel met de naam #tWho2. Nu kun je de gegevens filteren d.m.v. queries op de tijdelijke tabel.

-- Oude tijdelijke tabel verwijderen...
DROP TABLE #tWho2
GO

-- Nieuwe tijdelijke tabel aanmaken met alle velden...
CREATE TABLE #tWho2 (
SPID char(5),
[Status] nvarchar(max),
[Login] nvarchar(max),
HostName nvarchar(max),
BlkBy char(5),
DBName nvarchar(max),
Command nvarchar(max),
CPUTime nvarchar(max),
DiskIO nvarchar(max),
LastBatch nvarchar(max),
ProgramName nvarchar(max),
SPID2 char(5),
REQUESTID char(5)
)
GO

-- Gegevens uit stored procedure inlezen in tijdelijk tabel...
INSERT INTO #tWho2 EXEC sp_who2
GO