MSSQL Query Execution Plan running query

Met onderstaande query kun je het Query Execution Plan bekijken voor een lopende (probleem)query op basis van de session_id.

USE [master]
SELECT * FROM sys.dm_exec_query_plan (
  (SELECT plan_handle
   FROM sys.dm_exec_requests
   WHERE session_id = 53)
)
GO

Ook handig is om performance gegevens te tonen in het messages scherm m.b.t. de query. Met onderstaande query kun je deze opties aanzetten binnen een sessie.

SET STATISTICS [TIME|IO] [ON|OFF];