MSSQL Query Linked Server

Voor uitvoer van Stored Procedures op een linked server moet de optie RPC onder Server Options op True worden gezet. Hieronder een tweetal methodes m.b.t. uitvoeren SP’s op een linked server. Het eerste voorbeeld maakt gebruik van de four-part name. Het tweede voorbeeld gebruikt OPENQUERY.

EXEC [LINKEDSERVERNAME].[master].sys.sp_who2
SELECT * FROM OPENQUERY([LINKEDSERVERNAME],'EXEC master.sys.sp_who')

Hieronder een tweetal methodes om een query uit te voeren op een tabel in een linked server.

SELECT * FROM [LINKEDSERVERNAME].[master].sys.databases
SELECT * FROM OPENQUERY([LINKEDSERVERNAME], 'SELECT * FROM sys.databases')

Met de onderstaande opdracht maak je een linked server aan die terugvalt op de actuele security context.

sp_addlinkedserver 'SERVERNAME', 'SQL Server'
sp_addlinkedsrvlogin 'SERVERNAME', 'True', NULL