PowerShell E-mail Function

Met behulp van onderstaande functie kun je vanuit een script een e-mail verzenden. De procedure is in een functie gegoten waardoor deze gemakkelijk kan worden hergebruikt. Deze functie werkt zowel in PowerShell V1 als PowerShell V2. Deze functie maakt gebruik van een andere functie fnWriteEventLog t.b.v. schrijfacties naar het Windows EventLog.

function fnSendMail()
{
  param (
    [string]$sSMTPSrvrName, 
    [string]$sFrom, 
    [string]$sTo, 
    [string]$sSubject, 
    [string]$sBody, 
    [string]$sAttFileName, 
    [switch]$swIsBodyHTML = $false
    )

  if (($sSMTPSrvrName) -and ($sFrom) -and ($sTo) -and $sSubject) {
  
    # Declare mail objects...
    $oMessage = new-object Net.Mail.MailMessage
    $oSMTP = new-object Net.Mail.SmtpClient($sSMTPSrvrName)

    # Pass values to object...
    $oMessage.From = $sFrom
    $oMessage.To.Add($sTo)
    $oMessage.Subject = $sSubject
    $oMessage.IsBodyHtml = $swIsBodyHTML
    $oMessage.BodyEncoding = ([System.Text.Encoding]::UTF8)
    if ($sBody) { $oMessage.Body = $sBody }

    # Add attachment...
    if ($sAttFileName) {
      $oAttachment = new-object Net.Mail.Attachment($sAttFileName)
      $oMessage.Attachments.Add($oAttachment)
    }

    $oSMTP.Send($oMessage)
    if ($? -eq "True") {
      #fnWriteEventLog -sNode (fnGetFQDN) -sMessage "Email has been sent..." -iEventID 1 -sType "Information"
      return "INFO: Email has been sent..." 
    } else {
      fnWriteEventLog -sNode (fnGetFQDN) -sMessage "Error sending mail..." -iEventID 501
      return "ERROR: Error sending e-mail..."
    }

  } else {
    fnWriteEventLog -sNode (fnGetFQDN) -sMessage "fSendMail argument missing..." -iEventID 501
    return "ERROR: Argument(s) missing. [fnSendMail `"SMTPServerName`" `"From`" `"To`" `"Subject`" `"Body`" (`"AttachFileName`" `"isBodyHTML`")]"
  }
}