PowerShell Check File LastWriteTime

PowerShell script to start a specific routine when a file is older than two days (LastWriteTime). This specific example writes an error in the application event log.

# *****************************************************************************
# Scriptnaam: CHKMODTIME.PS1
# Geschreven_door: Tim van Kooten Niekerk
# Versie: 2010.10.29.01
# Info: PowerShell script t.b.v. uitvoeren actie als de wijzigingsdatum
# Info: van het opgegeven bestand ouder is dan ingestelde waarde.
# *****************************************************************************

function fGetFileModTime([string]$sFileName) {
  $vFileInfo = get-childitem $sFileName
  return $vFileInfo.lastwritetime 
}

# Opvragen van wijzigingsdatum bestand...
[datetime]$dFileModTime = fGetFileModTime("D:PadNaarBestand.bak")
# Voer een actie uit als de wijzigingsdatum van het bestand ouder is dan 2 dagen...
if ((Get-date).AddDays(-2) -gt $dFileModTime) {
  # Schrijf Error melding weg naar eventlog of voer een andere actie uit...  
  $oEventLog = new-object System.Diagnostics.EventLog('Application')
  $oEventLog.MachineName = "."
  $oEventLog.Source = "WSH"
  $oEventLog.WriteEntry("Back-up is to old...", "Error")
}