MSSQL Create Indexed View

Instruction written in the Dutch language…

M.b.v. onderstaande T-SQL statements maak je een indexed view. Bij een indexed view worden de gegevens als aparte objecten opgeslagen in de database. Dit kan in bepaalde omstandigheden performance winst opleveren. Er zijn echter ook een aantal restricties. Bij een update van een record waar een dergelijke view van afhankelijk is wordt ook de view bijgewerkt. Dit kan dus ook performance verlies opleveren. SCHEMABINDING zorgt ervoor dat onderliggende tabellen niet kunnen worden aangepast zonder eerst de VIEW te verwijderen.

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE VIEW [dbo].[Indexed_Viewname] WITH SCHEMABINDING
AS
SELECT x2.column1 as [column1a], column1, x3.column2
FROM dbo.table1 x1
JOIN dbo.table2 x2 ON x1.column3 = x2.column5
JOIN dbo.table3 x3 ON x2.column4 = x3.column1
WHERE column2 = 'X'

Met onderstaande T-SQL statement maak je een clustered index.

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX Cl_Idx_Viewname
ON dbo.Indexed_Viewname(column1)