MSSQL Query SQL Server Logs

De volgende uitwerking maakt gebruik van extended stored procedure xp_readerrorlog om in de SQL Server Log records te zoeken naar specifieke term(en). Alleen records van de laatste 3 dagen worden getoond (indien aanwezig in het logbestand).

DECLARE @iLogArchive int, @iLogType int 
DECLARE @vSearchString1 nvarchar(50), @vSearchString2 nvarchar(50) 
DECLARE @vSortOrder nvarchar(4) 
DECLARE @dtFrom datetime, @dtTo datetime 
SET @dtFrom = (GETDATE() -3) 
SET @dtTo = (GETDATE()) 
SET @iLogArchive	= 0		-- 0=Current, 1=Archive #1, enz.. 
SET @iLogType		= 1		-- 1=SQL Server, 2=SQL Agent 
SET @vSortOrder		= N'asc'	-- asc=Ascending, desc=Descending  
-- Set searchstrings and start procedure... 
SET @vSearchString1 	= N'Fail' 
SET @vSearchString2 	= N'' 
EXEC master.sys.xp_readerrorlog @iLogArchive, @iLogType, @vSearchString1, @vSearchString2, @dtFrom, @dtTo, @vSortOrder