MSSQL Log space used percentage

Met onderstaande T-SQL kun je de vulling in procent van het transaction log bestand van een specifieke database opvragen en monitoren. Dit is alleen handig in specifieke situaties. Bij een correct database onderhoudsplan zal dit niet nodig zijn.

CREATE TABLE #tTLSpace 
( 
DBName sysname, 
TLSize decimal(18,5), 
TLUsed decimal(18,5), 
status INT 
)
GO

INSERT INTO #tTLSpace 
       exec ('DBCC SQLPERF(logspace)') 
GO

DECLARE @dTLUsed decimal
SELECT @dTLUsed = TLUsed from #tTLSpace WHERE DBName = 'DATABASE'
IF ( @dTLUsed > 90)
BEGIN
  PRINT @dTLUsed
  PRINT 'TransactionLog bestand 90 procent vol...'
END
GO

DROP TABLE #tTLSpace 
GO