MSSQL List Active DBFiles

Met behulp van de volgende query kun je een overzicht opvragen van alle actieve bestanden eventueel kun je een WHERE clause opnemen (WHERE type_desc = ‘LOG|ROWS’) om alleen de logbestanden of alleen de data bestanden weer te geven.

SELECT smf.physical_name, sdb.name as database_name
FROM sys.master_files smf
LEFT JOIN sys.databases sdb on sdb.database_id = smf.database_id
--WHERE type_desc = 'LOG'
ORDER BY smf.physical_name